Obsah

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Údržba plochých střech

Každá stavba je vystavena všem povětrnostním vlivům. Ne jinak je tomu i u našich bytových domů. Mezi nejvíce namáhané části patří střecha. Působí na ni velké množství vlivů jako je:

  • vítr,
  • déšť,
  • střídání teplot nad a pod bodem mrazu,
  • vysoké teploty v létě,
  • nízké teploty v zimě.

Zárodek velkého problémuTyto jednotlivé úkazy narušují celistvost střechy, a tím i její plnou funkčnost, kterou vnímáme zejména v zábraně vnikání srážkové vody do konstrukce domu, bytů, případně společných prostor. Velkým omylem je myslet si, že tyto ohrožují pouze horní patra pod střechou. Ovlivňují celou stavbu, tedy i v přízemí!

Prvním problémem ploché střechy je zbytková voda. Voda, která z důvodu jakýchkoliv důvodů neodteče. Problémem nejsou pouze velké "louže", ale i drobné pukliny či netěsnosti.

Navazuje problematika oplechování různých částí střechy jako jsou atiky, výstupy na střechu, či ukotvené prvky anténních systémů a jistě bychom našli další. Důležité u těchto částí je, aby oplechování bylo pevně spojeno s podkladem. Pokud tomu tak není, hrozí při větším větru k jejich odtržení a tím i obnážené konstrukce. A voda může opět vnikat. Také održený kus oplechování, dopadnuvši na zem v okolí domu může způsobit minimálně materiální škody, za které nese statutární orgán domu, respektive "dům" plnou odpovědnost (článek Střecha na bytovém domě z pohledu povinností člena statutárního orgánu (SVJ, BD a SBD)).

Již jsem hovořil o atikách a různých stavebních prvcích, které se na střeše nacházejí. Na jejich pevnost a tím i kontrolu také nesmíme zapomínat.

Prevence a kontrola jsou výrazně levnější než rozsáhlá oprava, případně náhrady škod. Z tohoto důvodu doporučuji vždy po výrazných meteorologických událostech kontrolu. V první fázi postačuje, když na střechu vylezeme a opticky, případně mechanicky (rukou) zkontrolujeme, v jakém stavu přečkala střecha bouřky, vítr, vichřici či krupobití. Své poznatky a postřehy zapíšeme či zdokumentujeme fotoaparátem.

Následně provedeme zabezpečení opravy zjištěných nedostatků. Rozsáhlejší vady je nutno zadat specializované firmě. V tomto případě pochopitelně postupujte dle platných stanov a postupů obvyklých ve vašem domě. Do menších oprav "první pomoci" se můžete pustit sami. V tomto případě se jedná o drobné pukliny, případně o mírně uvolněná oplechování.

K upevnění oplechování doporučuji použít mechanické upevňovací prvky (šrouby), které po jejich montáži musíme utěsnit oproti vodě. Někdy lze použít různá lepidla, případně tmely.

Voda - nebezpečí pro střechu

Velké "louže" stojící vody mají ve většině případů společného jmenovatele. Ucpané vpusti od odvodňovacího systému střechy. V tomto případě je oprava poměrně jednoduchá - vyčistíme je. Pokud tato voda po vyčištění neodteče, je vada způsobena nejspíše již v počátku vzniku střech, při její výstavbě v podobě špatného spádování. Toto je situace, kdy nepomůže nic jiného, než pozvat odborníka.

Pokud zjistíte pukliny, je možné rychlé ošetření různými hydroizolačními nátěry. Mnohdy však nátěr nestačí, neb puklina je velká natolik, že tento prostor nátěry nevyplní a je potřeba použít hydroizolační tmel. Mnohdy ani toto nepomůže a v tom případě nezbývá nic jiného, než zakoupit hydroizolační samolepící pásku. Nabídka na trhu je dostatečně veliká a v solidním specializovaném obchodě by vám měli pomoci s výběrem.

Oprava puklinyPo opravě

Věřte, že mnohdy drobná a finančně nenáročná oprava může zabránit velkým ztrátám. Voda v neopravených puklinách v zimě zmrzne, a tím nabere na objemu. Zvětšování objemu generuje tak obrovskou sílu, že doslova dokáže trhat beton i skály.

Upevnění volného oplechování, či jiného prvku střechy, které je ve zrodu svého uvolnění opět zabrání rozvoji vady a tím navazujících ztrát. Tentokrát i v podobě ohrožení zdraví těch, jež v okolí domu se pohybují.

Vždy při vstupu na střechu dbejte pravidlům bezpečnosti. Na střechu nevstupujte sami a zabezpečte si jištění, aby nemohlo dojít k vašemu pádu. Pak by se totiž oprava, která měla pomoci, stala zdrojem tragédie.

V příštím článku se budu věnovat konkrétním postupům a ukázkám. Věřím, že budu moci představit a doporučit konkrétní výrobky. Několik výrobců, kteří mají ve svém portfoliu opravdu kvalitní produkty jsem již oslovil a nabídl jim možnost prezentovat své produkty, které opravdu pomáhají.

Autor článku a fotek:
PeN