Obsah

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Den otevřených oken aneb jak mít správě seřízená okna?

Den otevřených dveří, to je známá věc a používá ji kdejaká instituce, aby veřejnosti umožnila nahlédnout doslova pod pokličku jejich práce. Ale takový Den otevřených oken, co to vlastně je? To je, či spíše byla, společná akce zapsaného spolku Pro náš dům a společnosti REPROS Plus s.r.o. Spolek PND pozval zástupce vlastníků bytových domů z Brna do prostor kanceláří v administrativní budově Centra Veveří na ulici Veveří 102. V rámci dvou dnů, středy 24. a čtvrtka 25. 7., se celkem 15 účastníků během odpoledne zapojilo do praktické ukázky, jak mít správně seřízená okna, aby byla funkční i po několika letech od výměny.

 

Účastníci byli nejdříve seznámeni s tím, jak může uživatel jednoduše zjistit, co s jeho oknem není v pořádku, co způsobuje problém a jaká rizika hrozí, pokud problém nebude odborně odstraněn. Všichni si mohli zblízka prohlédnout a osahat běžné poruchy, které se na oknech vyskytují. Následovala praktická ukázka profesionálního servisu oken, včetně běžné údržby, kterou může provádět každý uživatel okna, a v závěru se účastníci přesvědčili o rozdílu mezi stavem před a po provedení servisu opět přímo na okně.

Po skončení ukázky servisu oken padala řada dotazů, mimo jiné na to, kdo vlastně takový servis hradí. Zda je to vlastník bytu, nebo společenství. Zde je potřeba důrazně upozornit, že OKNA JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ NEMOVITOSTI.

Tím pádem odpovědnost za jejich funkčnost a hlavně bezpečnost nese společenství vlastníků, konkrétně výbor společenství. A zde je na místě opět upozornit, že   

PODLE §159 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NESE VOLENÝ ČLEN STATUTÁRNÍHO ORGÁNU (VÝBORU) ODPOVĚDNOST ZA CELOU VÝŠI PŘÍPADNĚ VYMÁHANÉ ŠKODY!

Ta může, v případě způsobené škody na zdraví, dosahovat i milionových částek!

Je proto v zájmu klidného spánku členů výboru dobré postarat se o pravidelný odborný servis oken a balkónových dveří. Z každého servisního zákroku musí být pro každý byt vystaven servisní protokol, kde je uvedeno k jakém servisnímu zákroku došlo, zda se na oknech vyskytuje nějaký problém, jaký a návrh řešení, či doporučení. V případě, že takovýto návrh řešení rizikového stavu okna odmítne buď vlastník, nebo zástupce výboru, přechází případná způsobená škoda plně na jeho vrub.

Pokud máte v některém společenství uvedeno v Prohlášení vlastníka, že okna jsou nedílnou součástí bytové jednotky, pak je plně na vlastníkovi péče o tato okna. Nicméně, s ohledem na platnost nařízení vlády č. 366/2013, které řeší mj. i definici společných částí nemovitosti, je vhodné takové Prohlášení upravit a sladit jej s nařízením vlády. U oken (stejně jako u balkónů a lodžií) platí, že styl „každý pes, jiná ves,“ rozhodně celkovému vzhledu bytového domu nepomůže.

Přeji vám příjemně strávený letní čas s perfektně funkčními okny.

Autor: Ing. Vladislav Hrdlička, Pro náš dům, z.s.