Obsah

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Klid před bouří aneb nezapomínejte na kontroly

Pozor na vrtochy letního počasí

Letní měsíce je obdobím, které velmi často přináší rychlé změny počasí , a to zejména v podobě silných bouřek.

Bouřky, respektive jejich vznik můžeme rozdělit do dvou skupin. Na ty, kterým říkáme „Bouřky z tepla“ a tak zvané frontální.

Bouřky z tepla se velmi těžce předpovídají a musíme s nimi počítat v průběhu celého léta. Ty frontální dokáží meteorologové velmi solidně předpovědět, a tak se na ně můžeme lépe připravit. Všechny bouřky mají však společné rysy. Jedná se o velký přísun deště, silný nárazový vítr a v neposlední řadě blesky.

Dům na všechny tyto vlivy musí být připraven celou dobu. Jedná se zejména o následující technické části budovy:

 • Střecha
  • Dokonalý odvod dešťové vody.
   Mnohdy během bouřky naprší doslova za pár minut několik desítek milimetrů srážek. A tak si uvědomme, že při ploše střechy 400 m2 20 mm srážek je 8.000 l vody, což je 8 m3 vody.
   Toto množství vody zvládne "odčerpat" pouze dokonale průchozí, tedy čisté, zaústění do systému okapů. U budov s vnějším okapovým systémem jsem v úrovni zaústění do terénu (nejčastěji chodníku) umístěny gajgry. Ani na ně nesmíme zapomínat. Zanesený, ucpaný gajgr způsobí, že voda nepokračuje do kanalizace, ale vylije se nám do prostoru okolo domu a odtud je velmi krátká a bohužel i nejčastější cesta do našich sklepů. I vlastní kanalizace musí být plně průchozí. Pokud tomu tak není, může se nám voda přes vnitřní kanálky vylít opět do našich sklepů.
  • Oplechování a detaily střechy musí byt pevně s konstrukcí střechy spojeny. Pokud vykazují prvky volnosti, hrozí, že při silném větru dojde k jejich odtržení. A věřte, že oplechování, tedy kusy plechu, případně tašek (zejména hřebenáčů) létající vzduchem a dopadající například zaparkovaná auta, nebo kolem jdoucí představují opravdové riziko
 • Bleskosvody
   • Přesto, že tento technický prvek spadá do kategorie zařízení, která podléhají stanoveným termínům kontrol a revizí, je často opomíjen. Je důležité, aby tento prvek měl správné elektrické parametry a také aby vlastní bleskosvod a jeho elektrické svody byly dobře připevněny na konstrukce obvodového pláště.
   • Pokud nemáte v pořádku předepsané kontroly a revize, hrozí v případě zásahu bleskem mimo poškození elektrických zařízení v domě, také k výraznému snížení plnění pojišťovny. Jsou známy případy, kdy pojišťovna z tohoto důvodu neplnila vůbec
 • Okna a dveře
  • Jistě každého napadne, že tyto musí být v průběhu bouřky zavřené. Ve společných prostorách toto zabezpečí jistě odpovědná osoba. Horší je to u vlastníků a nájemců. Proto je dobré mít v rámci domu systém komunikace nastavený tak, aby bylo možné všechny vlastníky o blížícím se bouřce varovat.
  • Síla deště v bouřce vytváří tak zvanou tlakovou vodu. Ta dosahuje mnohdy hodnot 150 až 200 mm tlakového sloupce. Když k tomu přidáme silný vítr, jenž vytváří situace, kdy v blízkosti pláště prší silným tlakem i nahoru, je nutné mít okna i v perfektním technickém stavu. Perfektní stav, to správné seřízení a plně funkční okenní těsnění
 • Ostatní prvky pláště a venkovních konstrukcí budovy
  • Jedná se zejména o:
   • Stříšky na balkony a vstupy do budovy
   • Satelitní antény montované na obvodový plášť
   • Různé věšáky a sušáky.

Všechny prvky  musí být s pláštěm spojeny tak, aby odolaly nárazům i velmi silného větru.

Na závěr naše rada

Dům udržujte průběžně ve výborném technickém stavu. Před blížící se bouřkou, či jinými výraznými projevy počasí informujte vlastníky a nájemce. A po bouřce zkontrolujte výše uvedené prvky, zdali bouřka nezpůsobila nějaké jejich poškození. Pokud k poškození došlo, ihned zabezpečte, aby nedocházelo k zhoršování stavu a vzniklé situace v co nejkratším termínu informujte vlastníky a nájemce. Je jasné, že musí následovat oprava, tedy uvedení do stavu před poškozením. Je-li poškození rozsáhlejší okamžitě informujte svoji pojišťovnu a postupujte dle jejích pravidel pro hlášení a uplatnění pojistné události.

Na závěr pouze připomínám, že za vše výše uvedené odpovídá v rámci domu osoba odpovědná, tedy statutární orgán.

Autor: PeN